Voivatko asiantuntijamme auttaa teitä?

Tuomme projekteihin tarvittavat tekijät, joiden osaamisprofiilit ja osaamistasot ovat sellaiset kuin tarvitaan.

Projektisuunnittelu ja -johtaminen

Asiantuntijamme työskentelevät projektinjohto, suunnittelu ja toteutustehtävissä, tarvemäärittelystä ja palvelumuotoilusta alkaen aina web palveluiden kehitykseen, kokonaisten järjestelmien ja laadunvarmistukseen saakka.

Palveluratkaisut, verkkokauppa, kotisivut

Millainen malli sopii palveluratkaisuille?Investoidaanko omaan palvelimeen vai pilvipalveluun? Verkkokauppa? Tietoturva? Miten mobiliteettia hyödynnetään? Olemme itsenäinen toimija, joten emme tarjoa yhtä ja samaa ratkaisua kaikille, vaan toteutamme asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut ja tuotteet

Käyttökokemus

Käyttökokemuksella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun käytettävyyttä, turvallisuutta, käytön miellyttävyyttä ja sosiaalista ulottuvuutta. Asiantuntijamme kartoittavat ja mittaavat olemassa olevan järjestelmän käyttökokemuksen, minkä jälkeen teemme toimenpidesuosituksia. Käytämme menetelminä käytettävyystestejä, asiantuntija-arvioita, osallistuvaa havainnointia sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluita. Selvitysten jälkeen kuulette, mitä kuluttaja tai asiakas palvelusta oikeasti ajattelee.

Käyttöliittymät ja graafinen suunnittelu

Hyvätkin tekniset ratkaisut ja palvelumallit hukkuvat huonoon visuaaliseen ulkoasuun ja käyttökokemukseen. Huomioimme eri käyttäjien tarpeet ja tuotamme asiakkaan odotuksia vastaavat toimivat, helppokäyttöiset ja houkuttelevat käyttöliittymät. Kokenut tiimimme on tehnyt käyttöliittymiä mobiililaitteista näyttöpalveluihin ja yksittäisistä sovelluksista verkkopalveluihin. Testaamme suunnitellut palvelut ja tuotteet käytettävyystesteillä eri vaiheissa, joten niistä saadaan heti käyttökokemuksia.

Konseptointi

Autamme uusien tuote- ja palvelukonseptien luomisessa. Vahvuutemme on ennakkoluuloton luovuus, jossa yhdistämme eri alojen hyviä käytäntöjä uusilla tavoilla. Pystymme myös kehittämään taitoja ja prosesseja, joilla luodaan uusia konsepteja. Uudet konseptit syntyvät aina aktiivisella ja systemaattisella työllä.

Tuotteistus ja myynti

Loistava idea palvelusta tai tuotteesta ei tee siitä välttämättä helposti myytävää. Autamme paketoimaan tuotteet helpommin myytäviksi kokonaisuuksiksi, myös eri kulttuuri- ja kieliympäristöihin. Sopimuksen mukaan myös tartumme puhelimeen ja alamme myyntityöhön.

Ideointi- ja innovointipalvelut

Uusia ideoita ei synny pelkästään sattumanvaraisen inspiraation tuloksena. Innovointia voi tehdä vaihe vaiheelta määrätietoisesti ja ammattimaisesti. Tutkimme, ideoimme ja rakennamme prototyyppejä, konsepteja ja palvelumalleja, joita testaamme ja iteroimme käyttäen ketteriä menetelmiä. Asiakkaalle tämä näkyy esimerkiksi työpajoina ja aivoriihinä, mutta erityisesti toimivana lopputuloksena.

Miksi Karzasol?

Kriittistä osaamista ja nopeaa reagointia

Kun tarvitset projektiin kriittistä osaamista tai nopeaa reagointia, jotta projektit pysyvät aikataulussa ja voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti hyvällä laadulla. Karzasol tarjoaa positioihin tarvittavat tekijät, joiden osaamisprofiilit ja osaamistasot ovat sellaiset kuin tarvitaan.

Asiantuntijamme voivat työskennellä projektinjohto, suunnittelu ja toteutustehtävissä, tarvemäärittelystä ja palvelumuotoilusta alkaen aina web palveluiden kehitykseen, kokonaisten järjestelmien ja laadunvarmistukseen saakka.

Asiakkaitamme ovat ohjelmistoratkaisujen ja palveluiden kehityshankkeita toteuttavat isot julkiset toimijat ja kansainväliset yritykset aina startuppeihin saakka.

Asiakkaat

Asiakkaita ovat vakiintuneet keskisuuret ja isot yrityksiä, jotka hankkivat erikoisosaamista:

  • Hetkitt√§iseen tarpeeseen asiantuntija-apua
  • Alihankintana lis√§resursseja, kun eiv√§t itse halua rekrytoida
  • Ammattilaista avuksi, kun omassa organisaatiossa osaajaa ei ole